Başkanın Mesajı

Ülkemiz hayvancılığını hızla büyüdüğü, işletmelerimizin kapasitesinin arttığı ve yetiştiricilerimizin bilinçlenerek Ülke hayvancılığına sunmuş oldukları kaliteli hayvansal ürünler ile hayvancılığımızın hızla geliştiği aşikârdır. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Afyonkarahisar İlimizdeki Hayvancılığın gelişimini her ortamda temsil etmekteyiz. Yetiştiricilerimizin düzgün kayıt tutmaları ve suni tohumlamaya verdikleri önem sonucunda Bakanlığımızın her yıl belirli oranlarda arttırdığı hayvancılık desteklemelerinden ilimiz adına payımızı almaktayız. Doğru veri ve itinalı kayıt işlemleri sonucunda Afyonkarahisar ilimiz Hayvancılık desteklemelerinde almış olduğu bedel ile tüm iller arasında ilk on arasına girmektedir.

Doğru veri zamanında alınan ve işlenen veridir. Bu amaçla 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanmış yönetmelikler ile hayvancılığımıza yeni yönler verilmekte ve Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde yeni düzenlemeler getirilmektedir. İşletmeler olarak bu yeniliklere adapte olma da zorluk çekmeden, birliğimiz olarak hayvancılığımızı daha da ileriye götürmek için çalışmaktayız.