Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Asil Üyemiz,

                    Birliğimizin 2021 yılına ilişkin Mali Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/07/2021 Cuma günü saat 10:00’da  Afyonkarahisar İli Tarım ve Orman Müdürlüğü  Toplantı Salonunda  aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 10/08/2021 Salı günü saat 10:00’da   Afyonkarahisar İli Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır

                                                                                                          Raşit TABAK

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Divan Başkanlığı seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 4. Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi
 5. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 6. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
 7. 2019-2020 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
 8. Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi ve bu konudaki iş ve işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ,
 9. 2021-2022 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,
 10. Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Üye giriş aidatlarının ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
 12. Yıllık ıslah hizmet bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah hizmet bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 13. Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının görüşülmesi
 14. Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 15. Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının , satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 16. İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 17. Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 18. Üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 19. Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi
 20. Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,
 21. Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan diğer konularda karar verilmesi,
 22. Birlik üyelerinin büyükbaş hayvanları ve büyükbaş hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tedariklerde, il birliğince satın alınan hayvan , süt, vb hayvan ürünleri ile besleme amaçlı yem ve yem ürünleri için yetiştiricilere avans ödemesi yapılması ve ödenecek avans tutarının limitlerinin belirlenmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 23. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve Yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
 24. Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 25. İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

  buy kamagra

  ,
 26. Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 27. Şube ve alım satım merkezlerinin açılması, kapatılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 28. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 29. Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişilerden, kuruluşlardan, finans kuruluşlarından veya bankalardan kredi, borç, yardımların alınması, miktar ve koşullarının belirlenmesi,  teminat mektubu alınması ,bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 30. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, FAO Zafer Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 31. Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, dağıtılması, pazarlanması ile yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 32. Birliğin sahibi olduğu şirkete, ihtiyacı doğrultusunda, hizmetlerini yürütmesi sırasında birliğin borç vermesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 33. Birliğimize bağlı olan Afbir Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic.Ltd.Şti nin 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
 34. Dilek ve temenniler,
 35. Kapanış.